Endodontik Tedavi (Kanal Tedavisi)

Diş çürüğü dişin ortasındaki pulpa odasına ulaştığında ağrı ile reaksiyon gösterir. Hastalar ağrı kesicilerle geçmeyen ağrıyla, aşırı soğuk hassasiyetiyle başvururlar.

Bazen de enfekte olan dişlerde ani şişmeyle gelirler.

Kanal tedavisinde amaç dişin ağızda kalmasını sağlamaktır.

Kanal tedavisinde öncelikle anestezi uygulanır.dişin çürük kısmı, kanal içindeki damar-sinir yapısı temizlenir. Kanal içi genişletilir, kanal dolgu malzemesiyle sızdırmayacak şekilde kök ucuna kadar doldurulur. En son dişin üst dolgusu yapılır.

Enfeksiyonlu dişlerde kanal tedavisi birkaç seansta bitirilebilir.seanslar arasında kök kanalının içine koyulan ajanlala ortamın sterilizasyonu sağlanır.

İki seans arasında dişe geçici dolgu yapılır.hastanın geçici dolgu üzerine çok basınç uygulamaması istenir. Tedavi bitip kalıcı dolgu yapılana kadar hastaların tedavi gören dişleri ile sert çiğneme yapmaması gerekir. Sert çiğnemeler olursa tedavi gören dişlerin duvarları ince olduğundan kırılma olabilir.

Aşırı harap olmuş dişlere kanal tedavisi tamamlandıktan sonra kırılmalara karşı korumak için porselen kaplama yapılmalıdır.

Menü